120
'
120

Selvværd er et individets vurdering og holdning til sig selv. Det refererer til den grad af værdi, respekt og selvakcept, som en person tillægger sig selv. Selvværd er en vigtig komponent i en persons mentale og følelsesmæssige velbefindende, da det påvirker, hvordan man tænker, handler og forholder sig til andre mennesker.

Selvværd er baseret på en kombination af faktorer, herunder personlige oplevelser, tanker, følelser og sociale relationer. Selvværd kan være høj, lav eller et sted midt imellem, og det kan variere over tid afhængigt af omstændigheder og erfaringer.

Høj selvværd er kendetegnet ved:

 • Positiv selvaccept og selvkærlighed
 • Tillid til egne evner og beslutninger
 • Evne til at sætte grænser og sige nej, når det er nødvendigt
 • Respekt for egne behov og følelser
 • Modstandsdygtighed i mødet med udfordringer og modgang

Lav selvværd er kendetegnet ved:

 • Negativ selvkritik og følelse af utilstrækkelighed
 • Tvivl om egne evner og beslutninger
 • Vanskeligheder med at sætte grænser og sige nej
 • Prioritering af andres behov og følelser frem for egne
 • Sårbarhed over for kritik og modgang

Selvværd er ikke statisk og kan udvikles gennem hele livet. Nogle måder at arbejde på at forbedre selvværd inkluderer:

 1. At blive bevidst om negative tankemønstre og erstatte dem med positive

 2. At sætte realistiske mål og fejre succeser, uanset hvor små de måtte være

 3. At omgive sig med støttende mennesker, der værdsætter og respekterer en

 4. At praktisere selvomsorg og prioritere egne behov og følelser

 5. At udvikle færdigheder og interesser, der giver en følelse af mestring og tilfredsstillelse

 6. At lære at acceptere og håndtere fejl som en naturlig del af livet og vækstprocessen. Forstå, at fejl er muligheder for læring og forbedring, snarere end bevis for manglende evner.

 7. At udvikle en sund kropsopfattelse og undgå sammenligning med urealistiske eller idealiserede billeder, der findes i medierne og på sociale netværk. Værdsæt din krop for dens funktioner og præstationer snarere end...

Icon

Log ind og læs hele artiklen

Med en Zandora bruger kan du læse de fleste artikler i fuld længde på Zandora. Du skal blot være logget ind for at læse artiklen.

Opret dig på Zandora
Jeg har en konto Log ind

Sidst opdateret den 31. jan '24
120

Kommentarer (1)

Få indblik i forskellige perspektiver og diskussioner vedrørende emnet. eller Opret Profil for at læse kommentarerne og deltage i samtalen

Top