Zandoras Værdier

Hos Zandora tror vi på, at seksualitetens mangfoldighed er en dyrebar del af den menneskelige oplevelse. Vores værdier guider os i vores arbejde og hjælper os med at skabe en platform, hvor alle føler sig set, hørt og forstået. Disse kernesætninger reflekterer ikke kun, hvad vi står for, men også den verden vi drømmer om:

 • Omfavnelse af Seksualitet: Vi tror på en verden, hvor alle kan omfavne deres seksualitet frit og med selvtillid, uanset hvem de er.

 • Viden og Oplysning: Gennem kvalitetsindhold og -ressourcer ønsker vi at oplyse og uddanne, så folk kan forstå og værdsætte de mange facetter af seksualitet.

 • Fællesskab: Vi værdsætter de forbindelser, der skabes gennem åben dialog og fælles forståelse. Hos Zandora findes et støttende netværk, hvor alle kan finde deres plads.

 • Inklusion: Vi anerkender og fejrer mangfoldigheden af seksualitet. Zandora er en platform for alle uanset køn, seksualitet, race, religion eller baggrund.

 • Integritet: Vi stræber efter autenticitet i vores indhold og dialog. Vi er forpligtet til at præsentere troværdig viden og være transparente i vores hensigter.

 • Samarbejde: Vi tror på styrken i at arbejde sammen. Gennem partnerskaber med virksomheder, eksperter og fællesskaber ønsker vi at skabe en rigere og mere nuanceret samtale om seksualitet.

 • Innovation: I en verden i konstant forandring søger vi konstant at udvikle og forny vores platform for bedst at tjene vores brugeres behov og interesser.

Vores værdier danner kernen i Zandora og leder os i vores mission. De repræsenterer ikke kun vores ideelle verden, men også de principper, vi stræber efter at manifestere gennem vores daglige drift. For at sikre en konstant overensstemmelse mellem vores værdier og praksis, har vi fastlagt et klart driftsgrundlag. Dette grundlag tjener som en konkret vejledning for, hvordan Zandora opererer dagligt og interagerer med vores brugere og partnere.

Driftsgrundlag for Zandora

For at Zandora kan fungere som en troværdig, respektfuld og oplysende platform om seksualitet, er det afgørende at vores brugere, partnere og besøgende forstår de grundprincipper, der styrer vores drift:

 • Selvstændighed: Zandora opererer uafhængigt med en forpligtelse til objektivitet. Alle indholdstyper behandles med samme respekt og lighed, uanset økonomisk værdi eller oprindelse.

 • Ingen Produktsalg: Mens vi har kommercielle interesser, driver vi ikke en webshop og sælger ikke produkter direkte. De eneste fysiske produkter, vi muligvis vil tilbyde, er merchandise for at fremme følelsen af fællesskab.

 • Aldersbegrænsning: Zandora er en platform for voksne, og vi sikrer via tekniske tiltag, at brugere er mindst 18 år for at tilmelde sig og deltage.

 • Brugersikkerhed og Privatliv: Vi prioriterer vores brugeres sikkerhed og privatliv. Der tages strenge sikkerhedsforanstaltninger, og alle brugeroplysninger behandles med fortrolighed. Vores politikker bekæmper aktivt chikane og uønsket adfærd.

 • Sex-Positiv Atmosfære: Vi værdsætter en sex-positiv atmosfære på Zandora og respekterer alle former for samtykkebaseret seksuel udfoldelse mellem voksne.

 • Forpligtelse til Kvalitet og Faglighed: Kvalitet og pålidelighed er i centrum af vores indhold. Vores team, herunder en sexolog, samarbejder med eksterne fagfolk for at sikre indholdets integritet. Vi værdsætter feedback og tilpasser os for at sikre vores indholds nøjagtighed.

 • Gennemsigtighed: Vi forpligter os til at være transparente i vores drift, forretningsmetoder og samarbejder. Vores mål er at give et klart indblik i vores arbejde og aktiviteter.

 • Læring og Forbedring: Zandora stræber efter konstant udvikling baseret på brugerfeedback og branchens udvikling. Vi tilpasser os løbende for at møde brugernes behov og branchestandarder.

Med disse principper søger vi at skabe et solidt fundament af tillid, åbenhed og forpligtelse over for vores brugere. Vores ambition med Zandora er at formidle kvalitetsinformation om seksualitet, samtidig med at vi etablerer et dedikeret fællesskab baseret på respekt og fælles værdier. Vi værdsætter den tillid, vores brugere viser os, og forpligter os til konstant at stræbe efter at opfylde og overgå deres forventninger.

Top