konkurrencebetingelserne

Velkommen til Zandora konkurrencebetingelserne! Vi er glade for din interesse i vores konkurrencer, hvor vi stræber efter at sikre en retfærdig og spændende deltageroplevelse. Venligst læs nedenstående betingelser omhyggeligt, før du deltager i vores arrangementer.

 • Aldersbegrænsning: For at deltage i Zandoras konkurrencer skal deltagerne være fyldt 18 år, medmindre konkurrencen specifikt tillader yngre deltagere. Zandora forbeholder sig retten til at kræve aldersverifikation fra vindere og kan udelukke deltagere under den krævede alder.

 • Gratis Deltagelse: Deltagelse i Zandoras konkurrencer er gratis, medmindre andet er angivet. Hver deltager kan kun tilmelde sig konkurrencen én gang med en unik indsendelse.

 • Forsøg på snyd: Enhver form for snyd eller brug af falske oplysninger, herunder navne og adresser, vil resultere i øjeblikkelig diskvalifikation fra konkurrencen.

 • Formål med Konkurrencen: Zandoras konkurrencer arrangeres udelukkende for underholdningens skyld. Deltagerne accepterer, at der ikke kan rettes krav mod Zandora i forbindelse med deltagelsen.

 • Kontakt til Vindere: Alle vindere vil blive kontaktet direkte. Præmier sendes med posten til den leveringsadresse, som vinderen har oplyst. Hvis en vinder ikke oplyser en adresse inden for 4 dage efter modtagelse af vindermeddelelsen, forbliver præmien Zandoras ejendom.

 • Udelukkelse af Deltagere: Ansatte hos Zandora ApS samt personer, der er direkte tilknyttet Zandora, herunder deres husstande, er ikke berettigede til at deltage i konkurrencer. Dette gælder også for ansatte hos samarbejdspartnere og deres husstand, hvis samarbejdspartneren er sponsor af konkurrencen.

 • Tilmeldingsfrist: Tilmeldinger skal være modtaget rettidigt i henhold til de specifikke tidsfrister, som er angivet for hver konkurrence. Det er Zandoras afgørelse, hvornår en tilmelding anses for at være rettidigt modtaget.

 • Ansvar for Tilmelding: Deltagerne er ansvarlige for at sikre, at deres tilmelding er blevet modtaget rettidigt og korrekt. Zandora påtager sig ikke ansvar for eventuelle tekniske problemer eller forsinkelser i forbindelse med tilmeldinger.

 • Offentliggørelse af Vindere: Zandora forbeholder sig retten til at offentliggøre vinderes profilnavne og profilbilleder på deres hjemmeside eller sociale medier. Vinderes profilbilleder med velligende ansigter vil blive sløret.

 • Gevinster: Præmier kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer. Præmier vil ikke blive udleveret, hvis det strider imod gældende lovgivning eller Zandoras interne politikker.

 • Accept af Vilkår: Ved at deltage i en konkurrence accepterer deltagerne samtlige betingelser og vilkår, som er angivet her.

 • Forbehold: Zandora forbeholder sig retten til at afslutte eller ændre en konkurrence uden forudgående varsel. Beslutninger truffet af Zandora i forbindelse med konkurrencerne er endelige og kan ikke ankes.

Vi hos Zandora takker dig for at have læst og forstået vores konkurrencebetingelser. Vi ønsker dig held og lykke i vores konkurrencer og ser frem til at dele spændingen med vores vindere! For yderligere information eller spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os direkte.

Top